Blog

การขอแบบบ้านออนไลน์จากกรมโยธา

ขั้นตอนการขอแบบบ้านฟรี จากกรมโยธา(ทางอินเตอร์เน็ต)

เนื่องจากกรมโยธาได้เล็งเห็นถึงบ้านต่างๆ ในหลายๆพื้นที่มีสภาพเก่าและชำรุดบ้างและมีประชาชนหลายคนยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ทางกรมโยธาจึงช่วยภาระในการสร้างบ้านของประชาชนโดยการแจกแบบบ้านบ้านฟรี มีมากกว่า 300 แบบ(เฉพาะประชาชรคนไทยเท่านั้น) ซึ่งทางกรมโยธาจะจัดส่งมาทางอีเมล์ของท่านที่ได้ลงทะเบียนขอไว้ ได้เพียงปีละ 4 แบบเท่านั้นต่อ 1 คน โดยแบ่งเป็นครึ่งเดือนล่ะ 2 แบบ โดยแบ่งจากเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นแรกเราต้องเข้าไปเลือกแบบจากเว็บไซต์ก่อนโดยแบบที่เลือกต้องเป็นแบบที่มีในเว็บไซต์ของกรมโยธาเท่านั้น จดจำรหัสแบบหรือชื่อแบบไว้ให้ดี
 2. จากนั้นเข้าไปที่ เว็บไซต์ของกรมโยธาในหน้ากรอกรายละเอียดเพื่อขอรับแบบบ้านฟรี 
  – การกรอกรายละเอียดนั้นจำเป็นต้องกรอกใบครบถ้วนหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการขอแบบบ
  – ใส่ชื่อและนามสกุลโดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างชื่อและนามสกุล โดยชื่อต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น
  – ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมายใดๆทั้งสิ้น
  – ใส่อีเมล์ที่ใช้งานอยู่ประจำ และยังสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยแบบบ้านจะถูกจัดส่งลิ้งมาทางอีเมล์
  – ใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนโดยให้ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนที่กรอกไปก่อนหน้านี้
  – ใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆเช่นกัน(ใส่แต่ตัวเลขเท่านั้น)
  – ใส่ชื่อหรือรหัสแบบบ้านที่ต้องการ (ในกรณีที่แบบบ้านชื่อซ้ำกันแต่คนละโครงการนั้นให้ใส่ต่อท้ายด้วย “แบบบ้านยิ้ม2” หรือ “แบบบ้านยิ้ม3”)
  – ตรวจทานข้อมูลอีกครั้งจากนั้นกดปุ่ม “ส่ง”

  การขอแบบบ้านออนไลน์ฟรี หน้ากรอกรายละเอียด

  การขอแบบบ้านออนไลน์ฟรี หน้ากรอกรายละเอียด

 3. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดส่งข้อมูลไปแล้ว จะขึ้นหน้าตอบรับอัตโนมัติว่าท่านได้ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นรอทางกรมโยธาส่งลิ้งมาให้เราทางอีเมล์ภายใน 15 วัน ซึ่งลิ้งดาวน์โหลดนั้นจะมีอายุเพียงสัปดาห์จากนั้นลิ้งจะไม่สามารถเอาไปโหลดแบบบ้านได้
  การขอแบบบ้านออนไลน์ฟรี หลังกดปุ่มส่งข้อมูล

  การขอแบบบ้านออนไลน์ฟรี หลังกดปุ่มส่งข้อมูล

   

  คลิกเพื่อเลือกชมแบบบ้านฟรีทั้งหมดของกรมโยธา

  เนื่องจากตอนนี้ทางเว็บที่แจกแบบบ้านฟรีของกรมโยธานั้นปิดปรับอยู่เราถึงรวมแบบบ้านทั้งหมด มาให้ดาวน์โหลดไว้ที่ลิ้งเดียว คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี

Leave a Comment

แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018