Blog

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด

บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 280 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19.50 ม. ลึก 17.00 ม.

ราคาก่อสร้างประมาน 3,360,000 บาท

*** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Leave a Comment

แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018