Blog

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด

บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 17.00 ม.

ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท

*** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Leave a Comment

แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018