Blog

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 315 ตร.ม.

ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.05 ม. ลึก 20.95 ม.

ราคาก่อสร้างประมาน 2,677,500 บาท

Leave a Comment

แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018