Warning: include(/176881): failed to open stream: No such file or directory in /home2/cp915489/public_html/xn--q3cacc4c9dye0c.com/wp-includes/class-wp.php on line 746

Warning: include(): Failed opening '/176881' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php73/usr/share/pear') in /home2/cp915489/public_html/xn--q3cacc4c9dye0c.com/wp-includes/class-wp.php on line 746
แบบบ้านฟรี | แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน

แบบบ้านฟรี

แบบบ้านเพื่อประชาชน 2

รวมแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read More

แบบบ้านเพื่อประชาชน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2559 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

รัฐบาลได้มีแนวนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการปรับปรุงแบบบ้าน ในโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ที่ได้จัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบัน โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายและความคุมค่า ประกอบไปด้วย แบบแปลน และ ประมาณราคาก่อสร้าง มี บ้าน 3 กลุ่มคือ – ​บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย จำนวน 10 แบบ – บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จำนวน 2 แบบ – บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ จำนวน 2 แบบ                     บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1 ขนาด  70 ตรม. ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,020,000 บาท ราคาแบบฐานรากแผ่ 972,000 บาท บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2 ขนาด  120 ตรม. […]

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 120 (รัก)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 120 (รัก)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.30 ม. ลึก 14.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 119 (รำเพย)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 119 (รำเพย)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 245 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 19.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,940,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 113 (พุทธชาด)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 113 (พุทธชาด)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.10 ม. ลึก 17.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 3,480,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 280 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19.50 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 3,360,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 118 (ยี่หุบ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 118 (ยี่หุบ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 85 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.95 ม. ลึก 10.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,020,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 116 (มณฑล)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 203 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 22.90 ม. ลึก 14.75 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,736,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
1 2 3 13
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018