แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 120 (รัก)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 120 (รัก)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.30 ม. ลึก 14.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 119 (รำเพย)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 119 (รำเพย)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 245 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 19.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,940,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 113 (พุทธชาด)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 113 (พุทธชาด)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.10 ม. ลึก 17.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 3,480,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 280 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19.50 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 3,360,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 118 (ยี่หุบ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 118 (ยี่หุบ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 85 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.95 ม. ลึก 10.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,020,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 116 (มณฑล)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 203 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 22.90 ม. ลึก 14.75 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,736,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 115 (มหาหงษ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 115 (มหาหงษ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120.65 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.50 ม. ลึก 16.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,447,800 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 114 (พลับพลึง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 114 (พลับพลึง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 172.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.00 ม. ลึก 11.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,070,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 112 (เบญจมาศ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 112 (เบญจมาศ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 210 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 20.00 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,520,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
1 2 3 12
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018