แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ 1 ชั้น

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 118 (ยี่หุบ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 118 (ยี่หุบ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 85 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.95 ม. ลึก 10.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,020,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 116 (มณฑล)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 203 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 22.90 ม. ลึก 14.75 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,736,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 115 (มหาหงษ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 115 (มหาหงษ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120.65 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.50 ม. ลึก 16.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,447,800 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 114 (พลับพลึง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 114 (พลับพลึง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 172.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.00 ม. ลึก 11.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,070,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 112 (เบญจมาศ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 112 (เบญจมาศ)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 210 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 20.00 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,520,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 111 (นางแย้ม)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 111 (นางแย้ม)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.90 ม. ลึก 21.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,040,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 110 (นนทรี)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 110 (นนทรี)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 156 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.00 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,872,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 109 (ทรงบาดาล)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 109 (ทรงบาดาล)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 143 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 11.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,716,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 108 (ซ่อนกลิ่น)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 108 (ซ่อนกลิ่น)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 108 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 16.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,296,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 107 (ชวนชม)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 107 (ชวนชม)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 50 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 11.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 600,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018