แบบบ้าน 1 ชั้น

แบบที่ 29 (ดินแดง)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 30 (ดุสิตา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 205 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 20.00 ม. ลึก 19.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,742,500 บาท

Read More
แบบที่ 29 (ดินแดง)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 29 (ดินแดง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.50 ม. ลึก 19.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,411,000 บาท

Read More
แบบที่ 28 (ดาหลา)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 28 (ดาหลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 159.35 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.70 ม. ลึก 24.10 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,354,475 บาท

Read More
แบบที่ 27 (ดาวลดา)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 27 (ดาวลดา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.60 ม. ลึก 21.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,253,750 บาท

Read More
แบบที่ 26 (ไชยมงคล)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 26 (ไชยมงคล)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 144 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.50 ม. ลึก 18.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,224,000 บาท

Read More
แบบที่ 25 (ชุมแสง)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 25 (ชุมแสง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 142.8 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.20 ม. ลึก 16.60 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,213,800 บาท

Read More
แบบที่ 24 (ชำมะเลียง)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 24 (ชำมะเลียง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 125 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.10 ม. ลึก 22.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,062,500 บาท

Read More
แบบที่ 23 (ชายผ้าสีดา)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 23 (ชายผ้าสีดา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

  รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,020,000 บาท

Read More
แบบที่ 22 (ชะมวง)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 22 (ชะมวง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.50 ม. ลึก 14.40 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,020,000 บาท

Read More
แบบที่ 21 (ฉัตรมรกต)

แบบบ้าน 1 ชั้นรหัส 21 (ฉัตรมรกต)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19.30 ม. ลึก 12.65 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 952,000 บาท

Read More
1 2 3
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018