แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 315 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.05 ม. ลึก 20.95 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,677,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 88 (สายวิสูตร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 88 (สายวิสูตร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 302 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.10 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,567,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 87 (สาธร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 87 (สาธร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 268 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.50 ม. ลึก 20.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,278,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 86 (สะเภาลม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 86 (สะเภาลม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 246 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.20 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,091,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 85 (สะบันงา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 85 (สะบันงา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18.50 ม. ลึก 21.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,040,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 84 (สอยดาว)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 84 (สอยดาว)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.90 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,912,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 83 (สรัสจันทร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 83 (สรัสจันทร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 217 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.40 ม. ลึก 16.10 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,844,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 82 (สร้อยสยาม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 82 (สร้อยสยาม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 215 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.90 ม. ลึก 15.40 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,827,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 81 (สร้อยทองทราย)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 81 (สร้อยทองทราย)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 20.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,768,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 80 (สมอพิเภก)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 80 (สมอพิเภก)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.10 ม. ลึก 16.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,691,500 บาท

Read More
1 2 3 6
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018