แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 79 (สกุณี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 79 (สกุณี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 199 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.10 ม. ลึก 16.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,691,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 78 (สกาวจันทร์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 78 (สกาวจันทร์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 190 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.50 ม. ลึก 18.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,615,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 77 (ศรีสยาม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 77 (ศรีสยาม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 186.3 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 16.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,583,550 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 76 (ศรีมาลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 76 (ศรีมาลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 186 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.40 ม. ลึก 16.10 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,581,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 75 (ศรนารายณ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 75 (ศรนารายณ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.30 ม. ลึก 17.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,551,250 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 74 (วิรุญจำบัง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 74 (วิรุญจำบัง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.30 ม. ลึก 17.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,551,250 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 73 (ลีลาวดี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 73 (ลีลาวดี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 182 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 23.00 ม. ลึก 12.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,547,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 72 (ลำพู)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 72 (ลำพู)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 181 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18.65 ม. ลึก 14.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,538,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 71 (ราชดัด)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 71 (ราชดัด)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.20 ม. ลึก 15.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,530,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 70 (รสสุคนธ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 70 (รสสุคนธ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.50 ม. ลึก 17.80 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,530,000 บาท

Read More
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018