แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 69 (ร่มฉัตร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 69 (ร่มฉัตร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.50 ม. ลึก 17.80 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,530,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 68 (ยูงทอง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 68 (ยูงทอง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.10 ม. ลึก 18.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,530,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 67 (โมกหลวง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 67 (โมกหลวง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 178 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.80 ม. ลึก 13.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,513,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 66 (มาลัยนงนุช)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 66 (มาลัยนงนุช)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 178 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 15.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,513,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 65 (มังกรทอง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 65 (มังกรทอง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.20 ม. ลึก 11.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,487,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 64 (มะลุลี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 64 (มะลุลี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 175 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,487,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 63 (มหาอุดม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 63 (มหาอุดม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 171 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 20.00 ม. ลึก 12.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,453,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 62 (มหาลาภ)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 62 (มหาลาภ)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 14.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,449,250 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 61 (มหาเมฆ)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 61 (มหาเมฆ)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 14.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,449,250 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 60 (มหาพรหม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 60 (มหาพรหม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.50 ม. ลึก 15.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,445,000 บาท

Read More
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018