แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 59 (มณีเทวา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 59 (มณีเทวา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 15.00 ม. ลึก 15.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,445,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 58 (เพชรนารายณ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 58 (เพชรนารายณ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 161 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 13.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,368,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 57 (เพกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 57 (เพกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.00 ม. ลึก 16.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,360,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 56 (พันตะวัน)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 56 (พันตะวัน)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.10 ม. ลึก 19.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,360,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 55 (พะยูง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 55 (พะยูง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.20 ม. ลึก 15.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,360,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 54 (พะยอม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 54 (พะยอม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 158 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.10 ม. ลึก 15.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,343,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 53 (พลับพลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 53 (พลับพลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 151 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18.65 ม. ลึก 11.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,283,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 52 (พลับดง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 52 (พลับดง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 20.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,275,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 51 (พฤกษ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 51 (พฤกษ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 20.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,275,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 50 (พราวชมพู)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 50 (พราวชมพู)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 150 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.50 ม. ลึก 15.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,275,000 บาท

Read More
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018