แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบที่ 39 (เทียนทอง)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 39 (เทียนทอง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 ม. ลึก 15.10 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,002,000 บาท

Read More
แบบที่ 38 (เทพธาโร)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 38 (เทพธาโร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 118 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.50 ม. ลึก 12.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,003,250 บาท

Read More
แบบที่ 37 (ทิวา)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 37 (ทิวา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 116 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 15.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 986,000 บาท

Read More
แบบที่ 36 (ทิพเกสร)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 36 (ทิพเกสร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 956,250 บาท

Read More
แบบที่ 35 (ทับทิม)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 35 (ทับทิม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 110 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 14.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 935,000 บาท

Read More
แบบที่ 34 (ทองอุไร)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 34 (ทองอุไร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 11.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 833,000 บาท

Read More
แบบที่ 33 (ทองพันชั่ง)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 33 (ทองพันชั่ง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 90 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 12.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 765,000 บาท

Read More
แบบที่ 32 (ตะแบกใหญ่)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 32 (ตะแบกใหญ่)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 72 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9.00 ม. ลึก 12.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 612,000 บาท

Read More
แบบที่ 31(ตรียัมปวาย)

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 31(ตรียัมปวาย)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 7.10 ม. ลึก 17.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,292,000 บาท

Read More
1 4 5 6
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018