แบบบ้าน 3 ชั้น

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 100 (หีบไม้งาม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 100 (หีบไม้งาม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 6 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 320 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 21.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,720,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 99 (หิรัญญิการ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 99 (หิรัญญิการ์)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 256 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.00 ม. ลึก 15.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,176,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 98 (หางนกยูง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 98 (หางนกยูง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 237 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 15.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,014,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 97 (หยาดน้ำค้าง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 97 (หยาดน้ำค้าง)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 213 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9.40 ม. ลึก 14.60 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,810,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 96 (แสมสาร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 96 (แสมสาร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 208 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 11.80 ม. ลึก 14.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,768,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 95 (เสลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 95 (เสลา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 185 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 14.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,572,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 94 (สุคนธรส)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 94 (สุคนธรส)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 180 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.00 ม. ลึก 12.60 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,530,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 93 (สิรามัน)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 93 (สิรามัน)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 176 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.50 ม. ลึก 11.70 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,496,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 92 (สิรินธรวลี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 92 (สิรินธรวลี)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 12.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,249,500 บาท

Read More

แบบบ้าน 3 ชั้นรหัส 91 (สิงหโมรา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 3 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 10.00 ม. ลึก 13.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 1,020,000 บาท

Read More
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018