แบบบ้านเพื่อประชาชน ปรับปรุง 2559

แบบบ้านเพื่อประชาชน ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2559 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

รัฐบาลได้มีแนวนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำการปรับปรุงแบบบ้าน ในโครงการ “แบบบ้านเพื่อประชาชน” ที่ได้จัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบัน โดยเน้นประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายและความคุมค่า ประกอบไปด้วย แบบแปลน และ ประมาณราคาก่อสร้าง มี บ้าน 3 กลุ่มคือ – ​บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย จำนวน 10 แบบ – บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จำนวน 2 แบบ – บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ จำนวน 2 แบบ                     บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1 ขนาด  70 ตรม. ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,020,000 บาท ราคาแบบฐานรากแผ่ 972,000 บาท บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2 ขนาด  120 ตรม. […]

Read More
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018