แบบบ้าน 2 ชั้น

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 120 (รัก)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 120 (รัก)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.30 ม. ลึก 14.20 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 119 (รำเพย)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 119 (รำเพย)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 245 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 19.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,940,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 117 (ยี่เข่ง)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,400,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 113 (พุทธชาด)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 113 (พุทธชาด)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 290 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.10 ม. ลึก 17.30 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 3,480,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 101 (กรรณิการ์)-แบบบ้านผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 280 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 19.50 ม. ลึก 17.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 3,360,000 บาท *** เป็นบ้านที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ***

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 89 (สาละลังกา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 315 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.05 ม. ลึก 20.95 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,677,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 88 (สายวิสูตร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 88 (สายวิสูตร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 302 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 17.10 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,567,500 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 87 (สาธร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 87 (สาธร)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 268 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 14.50 ม. ลึก 20.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,278,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 86 (สะเภาลม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 86 (สะเภาลม)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 246 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.20 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,091,000 บาท

Read More
แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 85 (สะบันงา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

แบบบ้าน 2 ชั้นรหัส 85 (สะบันงา)-แบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 3

รายละเอียด บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 240 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18.50 ม. ลึก 21.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาน 2,040,000 บาท

Read More
1 2 3 7
แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018